آکادمی پیرهانی - پیکانون

چگونه زبان انگلیسی را سریع یادبگیریم؟

راه های سریع تر و بهتر یادگیری زبان

دنیای امروز دنیای سرعت است.همه می خواهند سریع تر غذا بپزند، سریع تر به سرکار بروند،سریع تر ثروتمند بشوند و البته سریع تر یاد بگیرند.

این خواسته کاملا طبیعی است ، به ویژه در جهانیکه با فشار یک دکمه تلفن یا رایانه، صبح استرالیا در قاره ای دور به شب آمریکا در قاره ای دیگر پیوند میخورد.پس انتظارات همه ی ما از سرعت روز به روز بالا وبالاتر می رود. همه طرفدار سرعت هستند.

اما آیا این توقع در همه چیز منطقی خواهد بود؟ مثلا چگونه زبان انگلیسی را سریع یادبگیریم؟ خب روش های متعددی وجود دارند که بالاخره یکی از آنها با شیوه ی یادگیری ما سازگار است.اما آزمون وخطا کردن روش های مختلف برای انتخاب مناسب ، بسیار وقت گیر است.

در آکادمی پیرهانی (picanon) در می یابیم، چگونه زبان انگلیسی را سریع یادبگیریم و مانند یک بلبل انگلیسی صحبت کنیم.

علم آموزش و یادگیری سریع زبان انگلیسی

زبان آموزی یکی از زمینه های مهم و مورد توجه دانشمندان است.توانایی آموختن زبان ، انسان را از سایر موجودات متمایز می کند و در ادامه نیاز به تکنیک های یادگیری زبان به عنوان کاتالیزگرکار هست.

علم تاکنون در تلاش برای درک عملکرد مغز بسیار موفق بوده است.

دانشمندان بسیاری درباره ی نحوه ی زبان آموزی تحقیق کرده اند، ما واقعا انسان چگونه زبان می آموزد و آن را می فهمد.مطالعات و پژوهش های مربوط به یادگیری زبان های خارجی به ابعاد مختلفی می پردازند ، بعضی معطوف به بزرگسالان است و بعضی دیگر به کودکان و فرآیند یادگیریشان می پردازد.

بادرک چگونگی و چرایی آموزش زبان  ، مسیر ما در سفر یادگیری زبان انگلیسی و همچنین یادگیری زبان های خارجی سریع تر و ساده تر می شود و می فهمیم چگونه زبان انگلیسی را سریع تر یاد بگیریم.

آکادمی پیرهانی با متد آموزشی زبانی که در نظر گرفته است تمرکز خود را بر روی خودآموزی و درک مهارت های یادگیری زبان های خارجی گذاشته و توانسته است در طول سالیان افراد بسیار قدرتمندی را در حوزه ی علوم شناختی ادراکی و زبانی معرفی کند چه در حوزه ی آموزش کودک و نوجوان و همچنین آموزش بزرگسالان در زبان های مختلفی مانند انگلیسی ( آیلتس ، تافل ) فرانسوی و آلمانی ( مدارک گوته ).