آکادمی پیرهانی - پیکانون

کلیدهای یادگیری زبان خارجی

چکارکنیم راحتتر یادبگیریم

طبق تجربیات آکادمی تخصصی زبان پیرهانی در این مقاله مجموعه ای از کلیدهای موفقیت آکادمی برای شما عزیزان به اشتراک گذاشته شده و طبق تحقیقات این آکادمی  70 درصد زبان آموزان سبک یادگیری خود را در حوزه های شنیداری، تصویری و دیداری را نمی شناسند؛ اگر فرهنگ یک زبان را یاد بگیریم می توانیم مهارت های بهتری در گفتار و یا شنیدار به دست بیاوریم.

طبق تجربیات آکادمی پیرهانی، خود آموزی زبان شامل 5 مرحله شنیدن، خواندن، صحبت کردن، نوشتن و فرهنگ است و لازم به ذکر است : شما می توانید فرآیند های زبان آموزی را ساده تر کنیدو سعی کنید هر روز در مقابل آینه مدتی با خودتان به زبان دیگر صحبت کنید تا با این روش اعتماد به نفس بالاتری پیدا کنید.

 ارتباط برقرار کردن بین دو نیم کره چپ و راست مغز و هماهنگی بین این دو بسیار مهم است . اگر گوش کردن را در یادگیری زبان کنار بگذارید در مدت کوتاه بسیار ضعیف خواهید شد.

فراموشی لغات زبان انگلیسی مربوط به همان ثانیه های اول یادگیری می باشد و  لغتی را که برای اولین بار می شنوید و یا می خوانید خوب کار کرده و برای خود تعریف کنید و بعد در فرهنگ لغت ببینید.

تجربیات آکادمی پیرهانی به شما توصیه می کند: همیشه دفترچه لغات را همراه خود داشته باشید و با گذاشتن علامت کنار لغاتی که فکر میکنید خوب یاد گرفته اید تکلیف لغاتی را که می دانید یا نمی دانید مشخص کنید؛ دست کم روزی 10 تا 15 لغت را برای خود تعریف کنید.

اشتباه بزرگ ما این است که برای صحبت کردن همیشه دنبال لغات سخت می گردیم در حالیکه اگر به متن سخنرانی های شخصیت های مشهور جهان دقت کنید متوجه می شوید که از جملات و لغات بسیار آسان استفاده کرده اند.

 بنا بر تحقیقات و آمار آکادمی پیرهانی ،برای هر زبان آموز در مقطع تحصیلی لیسانس لازم است که 150 لغات پرکاربرد 150 و در سطح فوق لیسانس 250 لغت پرکاربرد را یاد بگیرد و بهتر است در طول روز 500 تا 700 لغت را مطالعه کنید.

یک کلید برای بهترین زمان یادگیری زبان ‌:

لازم نیست حتما در یک اتاق دربسته بنشید و نیت کنید تا دو ساعت مداوم زبان بخوانید، بلکه می توانید هنگام نشستن در مترو و با گوش کردن به متون و یادآوری لغات بپردازید؛ اما باید اینکار استمرار داشته باشد. تعریف لغات حائز اهمیت است و ظرفیت ما را در یادگیری بیشتر می کند.

برای یادگیری زبان حتما نباید به کلاس بروید؛ برای اینکه بتوانید بین سرعت مهارت گفتاری با شنیداری هماهنگی برقرار کنید پس از گوش دادن به متون انگلیسی آن متن را هم زمان با خودتان تکرار کنید.